"Kouč neradí. Kouč je osoba, ktorá ti poskytne bezpečný a dôverný priestor na znovuobjavenie tvojich pokladov, skrytého potenciálu, aby si si mohol a vedel poradiť sám. Najväčší odborník na tvoj život, si ty sám." Život s koučom

1

“Dobrý život je proces, nie je to stav bytia. Je to smer, nie cieľ.” Carl Rogers

1

"Nie je vždy nevyhnutné, aby nám niekto radil….Každý má svetlo pravdy vo svojom srdci a ak sme dostatočne uvedomelí a pokojní, odpoveď nájdeme vo svojom vnútri. No vždy potrebujeme niekoho, kto kladie dobré otázky"….

1

"Najjednoduchší spôsob ako prekonávať životné prekážky, je nájsť zmysel v ich prekonávaní."

1

“Všetko, čo nás irituje na druhých, nás môže viesť k porozumeniu samých seba.” Carl Gustav Jung

1

Prečo je tak ťažké byť sám sebou?

Život s koučom

Už ste sa niekedy zamýšľali nad tým, prečo konáme tak, ako konáme, prečo reagujeme a správame sa tak, že si to neskôr vyčítame, niekedy to dokonca ľutujeme a zamysleli ste sa aj nad tým, čo všetko môže mať vplyv na naše správanie v rôznych životných situáciách, v komunikácii s ľudmi a vplyv na naše rozhodovanie?

 

Prečo je tak ťažké byť sám sebou?

Napadlo vás, že za tým všetkým sa môže skrývať naša, na prvý pohľad nenápadná a nevinná, myseľ? Neprekvapí ma, ak vaša odpoveď bude záporná, pretože viem, že málokto z nás má svoju myseľ pod kontrolou :-)

Mať svoju myseľ pod kontrolou, okrem iného znamená, rozlišovať medzi tým, ktorá myšlienka je naša a ktorá sa len tak tvári, no v skutočnosti je to myšlienka niekoho iného. Niekoho, kto nám ju vložil do hlavy niekedy možno veľmi dávno, veľmi nenápadne a nevinne. Ja viem, znie to čudne :-)

Najväčší vplyv na naše myslenie majú naši najbližší, ľudia, s ktorými trávime najviac času a ktorým dôverujeme. Ľudia, ktorí si myslia, že nás dokonale poznajú, vedia, čo je pre nás dobré a od ktorých si necháme najčastejšie poradiť. Silný vplyv na naše myslenie a následne na naše konanie majú autority, s ktorými počas svojho života prichádzame do kontaktu, ich názory, odporúčania a "pravdy". Patria medzi nich vzdelaní ľudia v obore, s postavením, s mocou, alebo ľudia uznávaní a spoločnosťou nazývaní osobnosťami.

Nepriehľadnuteľný je však aj vplyv verejnosti, systému, prostredia, spoločnosti ako takej, a dozaista, aj vplyv médií, ktorých informácie k nám častokrát prenikajú podvedome. Tieto informácie formujú náš názor, mienku a presvedčenia a ich negatívny vplyv, či  silu si málokedy uvedomujeme. Najväčší vplyv na našu myseľ  a na náš život začína v našom detstve zo strany našich rodičov, ktorí sú prvými autoritami v našom mikrosvete. Okrem rodičov sú to ešte všetky dospelé autority, s ktorými  deti prichádzajú do pravidelného kontaktu - starí rodičia, učitelia, vychovávatelia, tréneri atď. Všetky myšlienky, názory, predpovede a "pravdy" autorít si prenášame ako deti vo forme  vzorcov a presvedčení do ďalších období v živote, v ktorých sa formujú a narastajú do rôznych rozmerov.

 

Život s koučom

 

Viete si predstaviť, ako dokážu limitovať a brzdiť človeka v dospelosti vyslovené myšlienky typu: “Keď sa nebudeš poctivo učiť, nič z teba nebude! Si možno šikovný, ale strašne lenivý! Keď budeš toľko jesť, nikomu sa nebudeš páčiť a nikdy sa nevydáš!  Všetci muži sú nepodarení a ty dcéra moja si poriadne vyberaj! Všetky ženy sú rovnaké a chcú len jedno….! Keď nebudeš poriadne trénovať, budeš priemerná! Radšej buď ticho, ako by si mal povedať blbosť! Nikoho predsa nezaujíma tvoj názor!”...atď.

Tieto “dobre mienené rady” sa  v plnej paráde prejavia ako silné presvedčenia v dospelosti, na základe ktorých sa správame, reagujeme, konáme a rozhodujeme. Ak k týmto vzorcom a presvedčeniam z minulosti pripočítame ešte očakávania okolia /rodiny, práce, priateľov/ a cudzie myšlienky, ktoré nám vstupujú do hláv v súčasnosti, nečudujme sa, že sme kýmkoľvek, len nie sami sebou. Nič však nie je stratené, no práce je neúrekom. Ak cudziu myšlienku príjmeme za svoju, prestávame mať nad ňou kontrolu a moc. Mať pod kontrolou môžeme len to, čo poznáme a dostatočne si uvedomujeme. Ako však rozlíšiť medzi tým, čo je naše a čo cudzie? Možno tak, že si uvedomíme, čo nám robí dobre a čo nám prospieva. Čo v nás nevyvoláva strach, obavy, stres a čo nepociťujeme ako nátlak. K tomu však potrebujeme spoznať samých seba. Ak spoznáme samých seba, spoznáme aj to, čo nám robí dobre, čo nám prospieva, čo chceme a nechceme,  a tiež to, čo je cudzie a čo naše.  

 

"Nedostávame to, čo chceme. Dostávame to, čo sme."

 

Hľadáte odpovede na otázky “Kto som? V čom som výnimočný/á a v ktorých situáciách sa cítim byť skutočne a prirodzene sám/a sebou?” a túžite po lepšej kvalite života, dobrých vzťahoch, objavení zmyslu života, osobnom rozvoji, životnej spokojnosti a rovnováhe?

Príďte sa inšpirovať na workshopy ŽIvota s koučom Ako ostať sami sebou a EGO pod kontrolou

Tieto inšpiratívne workshopy vám dajú zopár dobrých tipov ako porozumieť samým sebe, znovuobjaviť svoju jedinečnosť, ako napĺňať svoje vlastné predstavy, dôverovať vo vlastné schopnosti, nachádzať zdroje a znovuobjaviť skrytý potenciál. Workshopy vás nasmerujú k novým pohľadom na vec a na situáciu, v ktorej sa nachádzate, ukážu vám nové možnosti ako životné situácie riešiť.

Buďte sami sebou so Životom s koučom, ale keď už v tom budete,  snažte sa byť ku sebe čo najviac úprimní... ;-)

 

Kontakt
Moje meno je Slávka Kočanová, som profesionálny certifikovaný kouč, Váš partner v oblasti osobného rozvoja, životných zmien, v profesnej a podnikateľskej sfére a Váš sprievodca pre Život s koučom.

Ing. Slávka Kočanová, PCC (ICF)
ČR +420 777 902 100
SR. +421 908 158 268
info@zivotskoucom.sk

Vaše osobné údaje sú u nás v bezpečí a budeme (spol. DE-WORKS, s.r.o. - poskytovateľ koučingových a poradenských služieb pod názvom Život s koučom - Slávka Kočanová) ich na základe Vášho súhlasu spracovávať podľa zásad ochrany osobných údajov, ktoré vychádzajú zo slovenskej a európskej legislatívy. Stlačením tlačidla vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním potrebným pre vzájomnú komunikáciu a súhlas so zasielaním obchodných ponúk a informácií. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať zaslaním e-maila.

©2022 Život s koučom | Všeobecné vyhlásenie | Design by SIXNET