"Nie je vždy nevyhnutné, aby nám niekto radil….Každý má svetlo pravdy vo svojom srdci a ak sme dostatočne uvedomelí a pokojní, odpoveď nájdeme vo svojom vnútri. No vždy potrebujeme niekoho, kto kladie dobré otázky"…. Život s koučom

1

“Dobrý život je proces, nie je to stav bytia. Je to smer, nie cieľ.” Carl Rogers

1

“Prekážky sú tie hrozné veci, ktoré vidíte, keď spustíte oči zo svojho cieľa.” Henry Ford

1

"Najjednoduchší spôsob ako prekonávať životné prekážky, je nájsť zmysel v ich prekonávaní."

1

“Všetko, čo nás irituje na druhých, nás môže viesť k porozumeniu samých seba.” Carl Gustav Jung

1

Firmy a podnikanie

Individuálny koučing pre

  • manažérov
  • podnikateľov /MSP/, MLM

Profesný a sektorový koučing pre

  • verejnú a štátnu správu, politikov a neziskový sektor
    /jednotlivcov, skupiny/
  • zdravotnícke profesie, profesie v školstve

Prínosy programu:

  • doplnok vzdelávacich kurzov, individuálny profesný rozvoj, kariérny rast, pracovná spokojnosť, rozvoj kľúčových schopností zamestnancov a podnikateľov, zlepšenie pracovnej atmosféry, výkonu, efektívnosti, harmonizácia vzťahov  v rámci pracovného kolektívu a zlepšenie kvality života a vzťahov v súkromí, preberanie zodpovednosti a väčší “ťah na bránku”, pozitívne myslenie a lepšia práca s prioritami
  • naučíte sa, ako si osvojiť - prevziať nariadený cieľ, ako z neho urobiť svoj osobný cieľ, ako z “musím” urobiť “chcem” a nájsť v tom osobné výhody - zvýšenie osobnej motivácie, naučíte sa, ako si “vybalancovať” život

O cenách za individuálny koučing pre firmy a podnikateľov Vás rada informujem e-mailom alebo na osobnom stretnutí. Neváhajte ma kontaktovaťmail

 

Tímový a skupinový koučing

Objednať program

Objednávka programu

“Všetci radi veríme tomu, že problém spočíva v druhých ľuďoch. Dáva nám to pocit, že konáme správne a že my sami nemusíme nič meniť.”

John Whitmore, zakladateľ moderného koučovania

Kontakt
Moje meno je Slávka Kočanová, som externý certifikovaný kouč, Váš partner v oblasti osobného rozvoja, životných zmien, v profesnej a podnikateľskej sfére a Váš sprievodca pre Život s koučom.

Ing. Slávka Kočanová, ACC (ICF)
Kmeťová 13
Košice
+421 908 158 268

Vaše osobné údaje sú u nás v bezpečí a budeme (spol. DE-WORKS, s.r.o. - poskytovateľ koučingových a poradenských služieb pod názvom Život s koučom - Slávka Kočanová) ich na základe Vášho súhlasu spracovávať podľa zásad ochrany osobných údajov, ktoré vychádzajú zo slovenskej a európskej legislatívy. Stlačením tlačidla vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním potrebným pre vzájomnú komunikáciu a súhlas so zasielaním obchodných ponúk a informácií. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať zaslaním e-maila.

©2019 Život s koučom | Všeobecné vyhlásenie | Design by SIXNET