"Kouč neradí. Kouč je osoba, ktorá ti poskytne bezpečný a dôverný priestor na znovuobjavenie tvojich pokladov, skrytého potenciálu, aby si si mohol a vedel poradiť sám. Najväčší odborník na tvoj život, si ty sám." Život s koučom

1

“Dobrý život je proces, nie je to stav bytia. Je to smer, nie cieľ.” Carl Rogers

1

"Nie je vždy nevyhnutné, aby nám niekto radil….Každý má svetlo pravdy vo svojom srdci a ak sme dostatočne uvedomelí a pokojní, odpoveď nájdeme vo svojom vnútri. No vždy potrebujeme niekoho, kto kladie dobré otázky"….

1

"Najjednoduchší spôsob ako prekonávať životné prekážky, je nájsť zmysel v ich prekonávaní."

1

“Všetko, čo nás irituje na druhých, nás môže viesť k porozumeniu samých seba.” Carl Gustav Jung

1

Firmy a podnikanie

Individuálny koučing pre

  • manažérov, zamestnancov spoločností
  • business koučing pre podnikateľov ( SZČO, MaSP)

Profesný a sektorový koučing pre

  • verejnú a štátnu správu, politikov a neziskový sektor
    (jednotlivcov, skupiny)
  • zdravotnícke profesie, profesie v školstve, pomáhajúce profesie

Zameranie a prínosy programu:

  • zlepšiť riadiace, komunikačné, líderské schopnosti manažérov (podnikateľov), ktoré sú nevyhnutné pre vedenie, riadenie tímov a jednotlivcov, a tiež, pri manažovaní projektov, napĺňaní vízií, získavaní nových nápadov, načerpávaní energie a sebadôvery, s ambíciou byť efektívnejší, spokojnejší a vybalancovaný manažér (vedúci pracovník, riaditeľ, koordinátor) spoločnosti. 

  • pomoc pri formulovaní autentických a zmysluplných cieľov ✓ rozvoj komunikačných zručností – zrozumiteľnej komunikácie, efektívne zdieľanie informácií ✓ vylepšenie manažmentu času (súlad medzi pracovnými a životnými situáciami) ✓ podpora vlastnej motivácie a motivovanie druhých ✓ posilnenie líderských kompetencií (presvedčivé vedenie ľudí) ✓ strategické plánovanie ✓ podpora pri budovaní tímu, riešenie vzťahových problémov ✓ presvedčivé vystupovanie ✓ získanie sebadôvery a odvahy pre realizáciu dôležitých krokov 

 

Manažérsky koučing a business koučing je cielená a premyslená investícia do budúcnosti Vašej spoločnosti

a je efektívnym nástrojom budovania Vašej aj konkurenčnej výhody. 

 

O cenách individuálneho a skupinového koučingu pre program "Firmy a podnikanie"  Vás rada informujem e-mailom alebo na osobnom stretnutí. Neváhajte ma kontaktovaťmail

 

Tímový a skupinový koučing

Objednať program

Objednávka programu

“Všetci radi veríme tomu, že problém spočíva v druhých ľuďoch. Dáva nám to pocit, že konáme správne a že my sami nemusíme nič meniť.”

John Whitmore, zakladateľ moderného koučovania

Kontakt

Moje meno je Slávka Kočanová, som profesionálny certifikovaný kouč, Váš partner v oblasti osobného rozvoja, životných zmien, v profesnej a podnikateľskej sfére a Váš sprievodca pre Život s koučom.

Ing. Slávka Kočanová, PCC (ICF)
ČR +420 777 902 100
SR. +421 908 158 268
info@zivotskoucom.sk

Vaše osobné údaje sú u nás v bezpečí a budeme (spol. DE-WORKS, s.r.o. - poskytovateľ koučingových a poradenských služieb pod názvom Život s koučom - Slávka Kočanová) ich na základe Vášho súhlasu spracovávať podľa zásad ochrany osobných údajov, ktoré vychádzajú zo slovenskej a európskej legislatívy. Stlačením tlačidla vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním potrebným pre vzájomnú komunikáciu a súhlas so zasielaním obchodných ponúk a informácií. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať zaslaním e-maila.

©2024 Život s koučom | Všeobecné vyhlásenie | Design by SIXNET