"Kouč neradí. Kouč je osoba, ktorá ti poskytne bezpečný a dôverný priestor na znovuobjavenie tvojich pokladov, skrytého potenciálu, aby si si mohol a vedel poradiť sám. Najväčší odborník na tvoj život, si ty sám." Život s koučom

1

“Dobrý život je proces, nie je to stav bytia. Je to smer, nie cieľ.” Carl Rogers

1

"Nie je vždy nevyhnutné, aby nám niekto radil….Každý má svetlo pravdy vo svojom srdci a ak sme dostatočne uvedomelí a pokojní, odpoveď nájdeme vo svojom vnútri. No vždy potrebujeme niekoho, kto kladie dobré otázky"….

1

"Najjednoduchší spôsob ako prekonávať životné prekážky, je nájsť zmysel v ich prekonávaní."

1

“Všetko, čo nás irituje na druhých, nás môže viesť k porozumeniu samých seba.” Carl Gustav Jung

1

Programy

Rozsah spolupráce v koučingu vychádza z požiadaviek a situácie klienta. Výber koučovacieho programu do značnej miery závisí od koučovacej témy a slúži pre klientovu lepšiu orientáciu. Ak  Vám žiaden z ponúkaných programov nevyhovuje, prihláste sa na individuálny program, ktorý bude prispôsobený na mieru Vašim predstavám.

Transakčný koučing – rýchle efektívne riešenia a rozhodnutia za krátky čas /2-4 sedenia/ - rieši “čo chcete”, “ako to chcete”, “ aký zdroj, postup, akciu použijete” – výsledok je rýchla efektívna zmena, možno nie dlhodobá

Transformačný koučing – hlbší a komplexnejší koučing, pracuje s hodnotami, postojmi a hlbším zmyslom – cieľom je zosúladiť priority, ciele s vnútornými hodnotami, výsledky sú trvalejšie, dochádza k zmene postoja a častokrát aj k zmene návykov /4-6 a viac sedení/

“Kreativita vyžaduje odvahu opustiť istoty.”

Erich Fromm

Kontakt
Moje meno je Slávka Kočanová, som externý certifikovaný kouč, Váš partner v oblasti osobného rozvoja, životných zmien, v profesnej a podnikateľskej sfére a Váš sprievodca pre Život s koučom.

Ing. Slávka Kočanová, ACC (ICF)
Kmeťová 13
Košice
+421 908 158 268

Vaše osobné údaje sú u nás v bezpečí a budeme (spol. DE-WORKS, s.r.o. - poskytovateľ koučingových a poradenských služieb pod názvom Život s koučom - Slávka Kočanová) ich na základe Vášho súhlasu spracovávať podľa zásad ochrany osobných údajov, ktoré vychádzajú zo slovenskej a európskej legislatívy. Stlačením tlačidla vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním potrebným pre vzájomnú komunikáciu a súhlas so zasielaním obchodných ponúk a informácií. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať zaslaním e-maila.

©2021 Život s koučom | Všeobecné vyhlásenie | Design by SIXNET