"Kouč neradí. Kouč je osoba, ktorá ti poskytne bezpečný a dôverný priestor na znovuobjavenie tvojich pokladov, skrytého potenciálu, aby si si mohol a vedel poradiť sám. Najväčší odborník na tvoj život, si ty sám." Život s koučom

1

“Dobrý život je proces, nie je to stav bytia. Je to smer, nie cieľ.” Carl Rogers

1

"Nie je vždy nevyhnutné, aby nám niekto radil….Každý má svetlo pravdy vo svojom srdci a ak sme dostatočne uvedomelí a pokojní, odpoveď nájdeme vo svojom vnútri. No vždy potrebujeme niekoho, kto kladie dobré otázky"….

1

"Najjednoduchší spôsob ako prekonávať životné prekážky, je nájsť zmysel v ich prekonávaní."

1

“Všetko, čo nás irituje na druhých, nás môže viesť k porozumeniu samých seba.” Carl Gustav Jung

1

Objavte v sebe podnikateľa

Motivačno - inšpiratívny workshop Objavte v sebe podnikateľa, alebo ... je podnikanie vašou cestou k úspechu?

 

Život s koučom

 

 

„Najprv ťa ignorujú, potom sa z teba smejú, potom proti tebe bojujú, a potom vyhráš.“ Gándhí

 

Viete, čo potrebujete k tomu, aby ste začali podnikať? Ako zistíte, či máte podnikateľské schopnosti? Podľa čoho zistíte, v akej oblasti chcete podnikať a či je to to “pravé orechové”?  Čo to je, čo vás bude motivovať na ceste vášho podnikania a čo potrebujete k tomu, aby ste vytrvali? Čo vám pomôže prekonávať prekážky? A čo alebo kto vás vo vašej činnosti inšpiruje a čo pre vás znamená úspech?

Verím, že tento workshop vám dá odpovede na všetky otázky a poskytne vám trochu iný  pohľad na vaše (budúce)podnikanie. Workshop vás má inšpirovať v prekonávaní samých seba, v posúvaní sa za hranice vašich možností a slúži ako navigácia na ceste k vášmu budúcemu podnikaniu, resp. k definovaniu toho, čo naozaj chcete.

 

Kedy: pripravujem pre vás čoskoro

Kde: Hradbová 11, Harmónia - centrum sebarozvoja

Trvanie workshopu: 

Cena: 15 eur

 

Workshop vám dá zopár dobrých tipov ako porozumieť samým sebe, ako si uvedomiť a zhodnotiť súčasnú situáciu a ako využiť vlastné doterajšie skúsenosti s podnikaním. Tento workshop nedáva všeobecný návod ako podnikať!!! Ponúka priestor na nachádzanie vlastných zdrojov  - skúseností, zdrojov vnútornej motivácie, a tiež, priestor na uvedomenie si toho, čo je pre vás skutočne dôležité. No a v neposlednom rade sú to inšpirácie, hľadanie podnetov a inšpiratívnych zdrojov....

Workshop vás nasmeruje k novým pohľadom na tému podnikania s priamou väzbou na životnú situáciu, v ktorej sa nachádzate a k novým možnostiam, či alternatívam riešenia.  

 

Život s koučom

 

Pre koho je workshop:

pre každého, kto potrebuje identifikovať, v čom je naozaj dobrý a čo sú jeho prednosti - identifikovať si  svoj potenciál (podnikateľské zručnosti a schopnosti), pre každého, kto chce pracovať s vlastnou motiváciou k podnikaniu, ujasniť si alebo overiť si predmet podnikania

 

Čo získate:

UVEDOMENIE si reality - čo chcete robiť, v čom podnikať, v čom ste dobrí,

čo robíte s radosťou, v čom sa chcete zlepšiť, na čo sa zamerať,

čo vám dáva ZMYSEL, čo vás napĺňa a čo je vašim poslaním v pracovnej oblasti,

uvedomenie si bariér, prekážok na ceste k úspešnému podnikaniu

a nájdenie RIEŠENÍ ako ich prekonať, nachádzanie a udržanie si vnútornej MOTIVÁCIE,

DÔVERA vo vlastné schopnosti, PLÁN akčných krokov - navigácia k podnikaniu.

 

Praktické informácie:

Workshop prebieha formou skupinového koučingu 

Každý účastník workshopu, v rámci vopred zadefinovanej témy, pracuje na hľadaní vlastných odpovedí a nachádzaní vlastných riešení

Kouč nedáva všeobecné návody a neradí

Maximálny počet účastníkov 15

Cena zahŕňa - malé občerstvenie, písacie potreby

Zvýhodnená cena pre matky/otcov na materskej, študentov a dôchodcov - 12 eur

Po vyplnení a zaslaní prihlášky obdržíte informácie potrebné k úhrade. Prihláška na workshop je záväzná.

Vstupné je potrebné uhradiť vopred na účet a po úhrade je nevratné.

Ak máte záujem o workshop v inom termíne alebo máte záujem o individuálnu spoluprácu, kontaktujte ma na info@zivotskoucom.sk

 

Teším sa na stretnutie s vami a verím, že tou malou zmenou môže byť aj vaša účasť na tomto workshope.


Slávka Kočanová

Váš partner a sprievodca pre Život s koučom

 

Vyplniť prihlášku

Kontakt

Moje meno je Slávka Kočanová, som profesionálny certifikovaný kouč, Váš partner v oblasti osobného rozvoja, životných zmien, v profesnej a podnikateľskej sfére a Váš sprievodca pre Život s koučom.

Ing. Slávka Kočanová, PCC (ICF)
ČR +420 777 902 100
SR. +421 908 158 268
info@zivotskoucom.sk

Vaše osobné údaje sú u nás v bezpečí a budeme (spol. DE-WORKS, s.r.o. - poskytovateľ koučingových a poradenských služieb pod názvom Život s koučom - Slávka Kočanová) ich na základe Vášho súhlasu spracovávať podľa zásad ochrany osobných údajov, ktoré vychádzajú zo slovenskej a európskej legislatívy. Stlačením tlačidla vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním potrebným pre vzájomnú komunikáciu a súhlas so zasielaním obchodných ponúk a informácií. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať zaslaním e-maila.

©2024 Život s koučom | Všeobecné vyhlásenie | Design by SIXNET