"Kouč neradí. Kouč je osoba, ktorá ti poskytne bezpečný a dôverný priestor na znovuobjavenie tvojich pokladov, skrytého potenciálu, aby si si mohol a vedel poradiť sám. Najväčší odborník na tvoj život, si ty sám." Život s koučom

1

“Dobrý život je proces, nie je to stav bytia. Je to smer, nie cieľ.” Carl Rogers

1

"Nie je vždy nevyhnutné, aby nám niekto radil….Každý má svetlo pravdy vo svojom srdci a ak sme dostatočne uvedomelí a pokojní, odpoveď nájdeme vo svojom vnútri. No vždy potrebujeme niekoho, kto kladie dobré otázky"….

1

"Najjednoduchší spôsob ako prekonávať životné prekážky, je nájsť zmysel v ich prekonávaní."

1

“Všetko, čo nás irituje na druhých, nás môže viesť k porozumeniu samých seba.” Carl Gustav Jung

1

Môj príbeh

Život s koučom

Ing. Slávka Kočanová - externý certifikovaný kouč

 

V mojom živote je pre mňa najambicióznejším cieľom  moja cesta životom. A mojou konečnou zodpovednosťou je neustále na sebe pracovať.

Ku koučingu ma doviedla intuícia. Ale až samotné uvedomenie si toho “čo vlastne od života chcem”, nájdenie zmyslu a zároveň napĺňanie mojej potreby  pomáhať druhým ma utvrdili v tom, že koučing je a bude neoddeliteľnou súčasťou môjho života.

Koučovanie  ma baví a napĺňa, dáva mi priestor byť sama sebou a zároveň mi ponecháva priestor a čas byť matkou, manželkou a podnikateľkou…. okrem toho mám čas a chuť žit svoj život s radosťou.
Verím v dobro ľudí, nekonečný ľudský potenciál a v prirodzenú schopnosť človeka ho rozvíjať.
Pri koučovaní sa spolieham na viacero mojich schopností - pozorné načúvanie, rozpoznanie a spájanie súvislostí, schopnosť vidieť veci z perspektívy toho druhého, vnímanie osobnosti klienta, všímavosť, používanie vlastnej intuície, schopnosť byť sama sebou - autenticita a neposudzovanie.
S nadšením Vás povzbudím v tom, aby ste rýchlejšie našli riešenia na dosahovanie Vašich cieľov, venovali sa viac tomu, čo u Vás funguje a to čo nefunguje, aby ste robili inak.
Úprimne sa zaujímam o to, ako Vás môžem podporiť v preberaní vlastnej zodpovednosti  za to, čo ste sa  rozhodli práve teraz vo svojom živote urobiť, zmeniť. Je to úžasný pocit byť v prítomnosti klienta, ktorý si za tak krátky čas sám uvedomí, čo chce robiť, kam chce ísť, akú zmenu si vo svojom živote želá, čo je ochotný pre to urobiť a čo už nie.

Vzdelanie

Medzinárodne certifikovaná skúška ACC /ICF - Medzinárodná federácia koučov/ - medzinárodne certifikovaný kouč (1/2018)

Absolventka tréningu "Tímový koučing v praxi" v Koučink Centre, Praha, kurz akreditovaný ICF

Absolventka kurzu "Transformačné koučovanie" vzdelávacieho programu Akadémie koučovania /AKo Košice/

Absolventka kurzu - Špeciálny výukový kurz akreditovaný Ministerstvom školstva, mládeže a telovýchovy ČR (MŠMT) pre pracovné pozície kouč – zameranie: externý a interný koučing a zároveň akreditovaný Mezinárodnou federáciou koučov ICF v Prahe

Absolventka Podnikovo-hospodárskej fakulty v Košiciach, Ekonomická Univerzita Bratislava - ekonomika a manažment podniku  - inžinierka ekonómie

Kariéra

Život s koučom - externý certifikovaný kouč
Podnikateľka, konateľka  De-works, s.r.o.
Obchodná radkyňa  na Veľvyslanectve Slovenskej republiky v Prahe
Referentka pre zahraničný obchod v Slovenskej agentúre pre rozvoj investícií a obchodu - SARIO, obchodná referentka  na Ministerstve hospodárstva SR
Projektová manažérka v spoločnostiach Respo,s.r.o. a Jandl
Marketingová manažérka www.markiza.sk
Podnikateľka v showbiznise a móde

3 slová, ktoré ma charakterizujú: sloboda, zodpovednosť, zvedavosť, + bonus optimizmus a zmysel pre humor

Moje obľúbené...

Film: Summerhill, Zelená míľa, Muž, ktorý sadil stromy, Cesta pokojného bojovníka
Hudba: St. Germain, Sting, Katie Melua, M.Jackson, Lara Fabian, Moloko, Queen
Kniha: Alchymista /Coelho/, 1984 /Orwell/, Šlabikáre šťastia /Baričák/
Herec: Jaroslav  Dušek /Štyri dohody/

Dosiahla som odborné certifkované vzdelanie kouča v zmysle pravidiel  a štandardov ICF /Medzinárodná federácia koučov/ akreditované Ministerstvom školstva, mládeže a telovýchovy ČR (MŠMT) pre pracovné pozície kouč – zameranie: externý a interný koučing. Zaviazala som sa  dodržiavať etický kódex ICF a ako kouč k tomu, že budem dodržiavať a ctiť moje etické záväzky voči mojim klientom, kolegom a širokej verejnosti a zároveň budem napĺňať štandardy s klientmi, ktorých budem koučovať. Som členom SAKO /Slovenská asociácia koučov/ a členom ICF /Medzinárodnej federácie koučov/

 

Život s koučomŽivot s koučomŽivot s koučomŽivot s koučomŽivot s koučom

 

 

“Cesta je cieľ…”

Konfucius

Kontakt
Moje meno je Slávka Kočanová, som externý certifikovaný kouč, Váš partner v oblasti osobného rozvoja, životných zmien, v profesnej a podnikateľskej sfére a Váš sprievodca pre Život s koučom.

Ing. Slávka Kočanová, ACC (ICF)
Kmeťová 13
Košice
+421 908 158 268

Vaše osobné údaje sú u nás v bezpečí a budeme (spol. DE-WORKS, s.r.o. - poskytovateľ koučingových a poradenských služieb pod názvom Život s koučom - Slávka Kočanová) ich na základe Vášho súhlasu spracovávať podľa zásad ochrany osobných údajov, ktoré vychádzajú zo slovenskej a európskej legislatívy. Stlačením tlačidla vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním potrebným pre vzájomnú komunikáciu a súhlas so zasielaním obchodných ponúk a informácií. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať zaslaním e-maila.

©2021 Život s koučom | Všeobecné vyhlásenie | Design by SIXNET