“Všetko, čo nás irituje na druhých, nás môže viesť k porozumeniu samých seba.” Carl Gustav Jung

1

"Najjednoduchší spôsob ako prekonávať životné prekážky, je nájsť zmysel v ich prekonávaní."

1

"Nie je vždy nevyhnutné, aby nám niekto radil….Každý má svetlo pravdy vo svojom srdci a ak sme dostatočne uvedomelí a pokojní, odpoveď nájdeme vo svojom vnútri. No vždy potrebujeme niekoho, kto kladie dobré otázky"….

1

“Dobrý život je proces, nie je to stav bytia. Je to smer, nie cieľ.” Carl Rogers

1

"Kouč neradí. Kouč je osoba, ktorá ti poskytne bezpečný a dôverný priestor na znovuobjavenie tvojich pokladov, skrytého potenciálu, aby si si mohol a vedel poradiť sám. Najväčší odborník na tvoj život, si ty sám." Život s koučom

1

O Život s koučom

Moje meno je Slávka Kočanová, som externý certifikovaný kouč, Váš partner v oblasti osobného rozvoja, životných zmien, v profesnej a podnikateľskej sfére a Váš sprievodca pre Život s koučom.

Čo je Život s koučom?

Život s radosťou a vedomý život v rovnováhe. Život s koučom učí porozumieť samým sebe v rôznych životných situáciách a pomáha premýšľať nahlas o tom, ako žiť s radosťou lepší a kvalitnejší život. Je to istá forma prevencie pred nenaplnením, nešťastím, pasivitou a vyhorením. Vedomým prístupom k životu je Život s koučom pre niekoho životný štýl a pre niekoho už aj životnou filozofiou.

Samozrejme, dalo by sa namietať, že k tomu, aby sme žili s radosťou nepotrebujeme kouča, ale úplne niečo iné, napríklad: dobre platenú prácu, úspech, uznanie, peniaze, zdravie, šťastie, ideálny vzťah, rodinu, super šéfa, čas navyše, zmysel, vyhrať lotériu …..atď. Všetko je možné, ale….

Má to jeden háčik a veľa otáznikov. Kde začať? Možno otázkou…..

 

Čo z toho naozaj chcete, čo ste ochotní pre to urobiť a čo už nie?

Chcieť niečo navyše od života si vyžaduje odvahu vykročiť, ochotu niečo obetovať a niečo investovať, veľa dôvery vo vlastné schopnosti a prijatie zodpovednosti za zmeny, ktoré chcete vo svojom živote uskutočniť. Vidíte už svetlo na konci tunela?

Prečo Život s koučom?

Život s koučom Vás naučí dôverovať vo vlastné schopnosti, pomôže v nachádzaní zdrojov a v znovuobjavovaní skrytého potenciálu, pomože Vám pochopiť a prijať realitu, slobodne si zvoliť cestu, prijať zodpovednosť za všetko, čo sa rozhodnete na tej ceste podniknúť a podporí Vás v plánovaní a realizovaní Vašich vlastných akčných krokov. Každý človek je jedinečná ľudská bytosť- expert na vlastný život a vlastné riešenia, odborník na svoj svet.

Život s koučom Vás prevedie rôznymi životnými situáciami tak, aby ste sa dostali k svojim cieľom, ktoré si sami stanovíte, a tým aj k šťastiu vo Vašom živote. Spoločne budeme pracovať na tom, aby ste si uvedomili a využili svoj potenciál.

Život s koučom Vám pomôže rozlišovať medzi vnútornou a vonkajšou motiváciou a tiež rozlišovať medzi tým:

Čo CHCETE - ako to dosiahnuť, prebrať zodpovednosť a užiť si to
Čo by ste MALI - prečo chcete naplniť očakávania iných
Čo MUSÍTE - pochopiť, čo Vám to prinesie

 

Život s koučom Vás naučí...

 

 • porozumieť samým sebe
 • dôverovať vo vlastné schopnosti
 • nachádzať zdroje a znovuobjavovať skrytý potenciál
 • pochopiť a prijať realitu
 • slobodne si zvoliť cestu
 • žiť vedomý život   

 

Ako prebieha Život s koučom

Vyberiete si z ponuky koučovacích programov a prihlásite sa na program cez online formulár.
Keď si nie ste istí svojim výberom a radi by ste koučing najprv vyskúšali, Život s koučom ponúka bezplatné informačné online stretnutie a tiež ochutnávku, v rámci ktorej si môžete vyskúšať na vlastnej koži, či Vám táto metóda vyhovuje.  Ochutnávka
Po zaslaní kontaktu na Vás si spolu dohodneme prvé informačné stretnutie, na ktorom dojednáme všetky potrebné kroky a podmienky spolupráce. Dohodneme si formu /osobný rozhovor, skype, zoom/, pravidelnosť stretnutí a cenu. Koučovacie sedenie prebieha spravidla 1x/2týždne, prípadne 1x/3týždne, opäť podľa dohody. Trvá obvykle 60-90 minút. Pre dosiahnutie želaného efektu v koučingu odporúčam absolvovať minimálne 3 až 6 koučovacích rozhovorov, resp. absolvovať jeden z koučovacích programov Život s koučom alebo program kombinovaný.
Obsah rozhovorov s koučom je maximálne dôverný a ostáva medzi koučom a klientom. Koučing prebieha podľa štandardov ICF /Medzinárodná federácia koučov/ a v zmysle Etického kódexu ICF.

Cena - Vaša investícia do sebarozvoja

Prvá informačná online schôdzka je vždy ZDARMA!  Ide o oboznámenie sa s koučingom, úvodný rozhovor, ujasnenie koučovacej témy, dojednanie podmienok spolupráce.
Cena koučovacích sedení je stanovená vždy na základe vzájomnej dohody. Závisí od programu, ktorý si zvolíte, od počtu sedení, od toho, kto je konečným platcom /PO, FO/ a kde sa bude koučovať /vzdialenosť, cesta za klientom/. K dohode o cene dochádza na prvej informačnej schôdzke alebo na prvej ochutnávke, ak je jej súčasťou aj prvé informačné stretnutie.

 

Štandardná cena za osobný alebo online 

koučovací rozhovor je 120,- eur /60-90min./. 

 

Zvýhodnené CENY KOUČOVACÍCH PROGRAMOV.

Život s koučom ponúka...

 • prístup zameraný na klienta - priestor pre úprimný a dôverný rozhovor  
 • priestor pre rast, učenie a objavovanie
 • zrkadlo a autenticitu
 • pozitívny koučing orientovaný na budúcnosť
 • kreativitu
 • vlastnú životnú skúsenosť
 • všímavosť a prirodzenosť, hodnovernosť
 • záujem, láskavý prístup a starostlivosť o klienta - O ČLOVEKA

                                                                                                                                                                   

 

 

 

Čo je koučing

“Uprostred svojho bytia máš odpoveď, vieš kto si, a vieš čo chceš…”

Lao-c

Kontakt
Moje meno je Slávka Kočanová, som profesionálny certifikovaný kouč, Váš partner v oblasti osobného rozvoja, životných zmien, v profesnej a podnikateľskej sfére a Váš sprievodca pre Život s koučom.

Ing. Slávka Kočanová, PCC (ICF)
ČR +420 777 902 100
SR. +421 908 158 268
info@zivotskoucom.sk

Vaše osobné údaje sú u nás v bezpečí a budeme (spol. DE-WORKS, s.r.o. - poskytovateľ koučingových a poradenských služieb pod názvom Život s koučom - Slávka Kočanová) ich na základe Vášho súhlasu spracovávať podľa zásad ochrany osobných údajov, ktoré vychádzajú zo slovenskej a európskej legislatívy. Stlačením tlačidla vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním potrebným pre vzájomnú komunikáciu a súhlas so zasielaním obchodných ponúk a informácií. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať zaslaním e-maila.

©2023 Život s koučom | Všeobecné vyhlásenie | Design by SIXNET