"Kouč neradí. Kouč je osoba, ktorá ti poskytne bezpečný a dôverný priestor na znovuobjavenie tvojich pokladov, skrytého potenciálu, aby si si mohol a vedel poradiť sám. Najväčší odborník na tvoj život, si ty sám." Život s koučom

1

“Dobrý život je proces, nie je to stav bytia. Je to smer, nie cieľ.” Carl Rogers

1

"Nie je vždy nevyhnutné, aby nám niekto radil….Každý má svetlo pravdy vo svojom srdci a ak sme dostatočne uvedomelí a pokojní, odpoveď nájdeme vo svojom vnútri. No vždy potrebujeme niekoho, kto kladie dobré otázky"….

1

"Najjednoduchší spôsob ako prekonávať životné prekážky, je nájsť zmysel v ich prekonávaní."

1

“Všetko, čo nás irituje na druhých, nás môže viesť k porozumeniu samých seba.” Carl Gustav Jung

1

INFORMÁCIE O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV PRE KLIENTOV

Správca osobných údajov: DE-WORKS, s.r.o., so sídlom Beniakovce 151, 04442 Rozhanovce, IČO:45439320

Kontaktné údaje na správcu: Ing.Slávka Kočanová,

e-mail: info@zivotskoucom.sk, info@deworks.sk, telefón: 0908158268

Účel spracovania osobných údajov:

 • vedenie evidencie klientov
 • prihlasovanie sa na doplnkové aktivity formou formulára/prihlášky a vedenie evidencie potencionálnych klientov
 • spracovanie objednávok, fakturácií, dohôd pri poskytovaní služieb
 • marketingová, obchodná komunikácia, zasielanie ponúk a informatívnych správ o akciách a novinkách
 • vybavovanie dotazov, pripomienok, zisťovanie spokojnosti a zverejňovanie recenzií

Právny základ spracovania osobných údajov:

Oprávnený záujem správcu na vybavovaní objednávok klientov, na ich informovaní o ponukách, vrátane zasielania marketingových správ, za účelom zistenia kvality poskytovaných služieb

Poskytovanie osobných údajov klientov je zmluvným požiadavkom, aby bolo možné naplniť účel oprávneného záujmu správcu.

Poskytnutie osobných údajov je

 • povinné pre vybavovanie objednávok a pre zasielanie obchodných a marketingových informácií a ponúk
 • dobrovoľné pre hodnotenie poskytovaných služieb, poskytnutie referencií, na spracovanie pripomienok a príspevkov do diskusie

Vaše práva - práva klientov:

 • máte právo na prístup ku svojim osobným údajom a právo skontrolovať, ktoré osobné údaje správca spracováva a akým spôsobom
 • máte právo na nápravu svojich spracovaných osobných údajov a máte právo požiadať o ich doplnenie
 • máte právo na námietku, požiadať aby správca osobné údaje nepoužíval na niektoré účely
 • máte právo na vymazanie osobných údajov v zákonom stanovených prípadoch
 • máte právo na obmedzenie, právo požiadať správcu o obmedzenie osobných údajov
 • právo podať sťažnosť príslušnému orgánu

Osobné údaje môžu byť overované a získavané aj z verejne dostupných zdrojov /registre prepojené s verejnou a štátnou správou SR, obchodný register/

Osobné údaje sú spracovávané a uchovávané v zmysle platných nariadení a zákonných požiadaviek, maximálne však po dobu 10 rokov od vybavovania poslednej objednávky.

K zabezpečeniu osobných údajov správca prijal vhodné technické a organizačné opatrenia a prístup k nim majú len poverené osoby.

Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov budú tieto údaje vymazané.

Kontakt

Moje meno je Slávka Kočanová, som profesionálny certifikovaný kouč, Váš partner v oblasti osobného rozvoja, životných zmien, v profesnej a podnikateľskej sfére a Váš sprievodca pre Život s koučom.

Ing. Slávka Kočanová, PCC (ICF)
ČR +420 777 902 100
SR. +421 908 158 268
info@zivotskoucom.sk

Vaše osobné údaje sú u nás v bezpečí a budeme (spol. DE-WORKS, s.r.o. - poskytovateľ koučingových a poradenských služieb pod názvom Život s koučom - Slávka Kočanová) ich na základe Vášho súhlasu spracovávať podľa zásad ochrany osobných údajov, ktoré vychádzajú zo slovenskej a európskej legislatívy. Stlačením tlačidla vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním potrebným pre vzájomnú komunikáciu a súhlas so zasielaním obchodných ponúk a informácií. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať zaslaním e-maila.

©2024 Život s koučom | Všeobecné vyhlásenie | Design by SIXNET